Nainstalujte si:
       

Překlad restraint


restraint = omezení; zadržení; překážka; bránění; znemožnění; kontrola; nátlak; zdrženlivost; sebeovládání; sebekázeň; embargo; rezerva (zdrženlivost); brzdění; omezování; nucený pobyt (v ústavu); umírněnost; střízlivost (výrazová); zábrana; zpomalování; zpomalení
inflatable restraint = bezpečnostní vak; airbag;
lateral restraint = boční zajištění; boční vazba;
pay restraint = platové omezení; mzdová regulace;
under restraint = pod dozorem (pod kontrolou); pod exekucí; bez nátlaku (volně); neomezeně;

Překlad restraint z webu:
His restraint and patience bordered on the robotic.  Jeho sebeovládání a trpělivost by mohl překonat snad jen nějaký robot.
At the bottom was the restraint room.  Na spodním konci bylo kontrolní stanoviště.
The one that lives in the restraint room?  Ta, co žije v cele zostřenýho trestu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrestricted   restriction   result   result in   resume   resuscitation   retail   retainer