Nainstalujte si:
       

Překlad restrain


restrain = zdržovat; omezit; překážet; bránit; krotit (držet na uzdě); snižovat; držet na uzdě; potlačit; uvěznit; dát pod kontrolu; zarazit; vláda; zachycovat; kontrolovat; potlačovat; omezovat; zavřít do vězení; dát do ústavu; ovládat se; zadržovat; utáhnout
right to restrain = zadržovací právo;

Překlad restrain z webu:
This was an urge he had to restrain more and more often these days.  Taková nutkání musel poslední dobou zadržovat stále častěji.
In the end, he hadn't been able to restrain himself.  Nakonec se nedokázal ovládnout.
I think you can say that they managed to restrain their tears.  Dalo by se říct, že se ubránili slzám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrestrained   restraint   restricted   restriction   result   result in   resume   resuscitation