Nainstalujte si:
       

Překlad restore


restore = obnovit; znovu zavést; uzdravit; navrátit; uvést do původního stavu; rekonstruovat; znovuzřídit; restaurovat; vrátit; znovuuložit; restituovat; opravit; na vrátit; vzkřísit; znovu zřídit; renovovat; znovu ukládat; uvést zpět; obnovení; regenerovat
successfully restore = úspěšně obnovený; úspěšně restaurovaný;

Překlad restore z webu:
Restore control power.  Zapni zase proud.
Can your chap restore it?  Může to váš odborník spravit?
And there's a desperate need to restore confidence.  A je nutné obnovit důvěru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrestrain   restrained   restraint   restricted   restriction   result   result in   resume