Nainstalujte si:
       

Překlad restart


restart = spustit znovu; začít znovu; nový začátek; opakované spuštění; znovu spustit; znovuspuštění; znovu začít; znovu nastartovat; restart; opakovaný start; restartovat; opětné spuštění; znovuzahájení; restartový; bod opakovaného startu
warm restart = teplý restart; znovuspuštění systému;

Překlad restart z webu:
She restarted the engine.  Znovu nastartovala.
Perhaps those sudden jolts and restarts had brought on the malaise;  Snad měly na jejím ochabnutí vinu ta prudká zabrzdění a opětné starty;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrestaurant   restitution   restore   restrain   restrained   restraint   restricted   restriction