Nainstalujte si:
       

Překlad responsible


responsible = zodpovědný; odpovědný; uvážlivý; rozvážný; zaslouživší se; hodný úvěru; dobré pověsti; významný; důležitý; solventní; důležité; příslušný; příčetný; spolehlivý; projektant odpovědný za
hold responsible = činit zodpovědným; činit odpovědným;

Překlad responsible z webu:
I'm responsible for you.  Jsem za něho odpovědný.
I feel responsible for him.  Cítím se za něj odpovědný.
He was not responsible for his actions.  Nebyl odpovědný za své činy.
Larch couldn't have been responsible for it.  Larch nemohl nést odpovědnost.
After all, it is very responsible work.  Koneckonců vykonává velmi zodpovědnou práci.
Each area would of course be responsible for the peace of the area.  Každá oblast by samozřejmě odpoví?
Nately's father was a sober, philosophical and responsible man;  Natelyho otec byl střízlivý, filozoficky uzavřený, zodpovědný muž;
Don't mess up my style by making me responsible for two lives.  Nepleť si pojmy a nečiň mě zodpovědným za dva životy najednou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresponsible for   restart   restaurant   restitution   restore   restrain   restrained   restraint