Nainstalujte si:
       

Překlad responsible for


responsible for = zodpovědný za (4. p.); odpovědný za (4. p.); zaslouživší se o; odpovědná osoba
be responsible for = být odpovědný za (4. p.); nést odpovědnost za; působit (co); působit co;

Překlad responsible for z webu:
I'm responsible for you.  Jsem za něho odpovědný.
I feel responsible for him.  Cítím se za něj odpovědný.
He was not responsible for his actions.  Nebyl odpovědný za své činy.
Larch couldn't have been responsible for it.  Larch nemohl nést odpovědnost.
Each area would of course be responsible for the peace of the area.  Každá oblast by samozřejmě odpoví?
Don't mess up my style by making me responsible for two lives.  Nepleť si pojmy a nečiň mě zodpovědným za dva životy najednou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrestart   restaurant   restitution   restore   restrain   restrained   restraint   restricted