Nainstalujte si:
       

Překlad responsibility


responsibility = zodpovědnost; odpovědnost; solidnost; spolehlivost; ručení; solventnost; záruka; zodpovědný; povinnost; příčetnost; odmítnutí odpovědnosti; zodpovědnost za (4. p.)
allocate responsibility = vymezit odpovědnost; stanovit odpovědnost;
assure responsibility = pojistit odpovědnost; převzít odpovědnost;
claim responsibility = přihlásit se k zodpovědnosti; vyžadovat odpovědnost; přiznat odpovědnost; spoluodpovědnost;

Překlad responsibility z webu:
The responsibility now belongs to my successor.  Zodpovědnost teď padá na hlavu mého nástupce.
He's their responsibility now.  Teď už za něj nezodpovídáme.
You take the responsibility for whatever happens.  Přebíráš zodpovědnost za to, co se stane.
That left the whole responsibility in his hands.  To vkládalo veškerou odpovědnost na jeho bedra.
Perhaps you should pass over your responsibility to someone else.  Možná že bys měl své úkoly svěřit někomu jinému.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresponsible   responsible for   restart   restaurant   restitution   restore   restrain   restrained