Nainstalujte si:
       

Překlad response to


response to = odpověď na; reakce k; hodnota reakce
in response to = v odpověď na; jako odpověď na;

Překlad response to z webu:
In response to the compliment, he smiled and made a small bow.  Místo odpovědi na kompliment se pousmál a mírně se uklonil.
What is your response to this?  Jak na to budete reagovat?
This was not the only response to his presence.  Tohle nebyla jediná reakce na jeho přítomnost.
Mitch could not think of any response to all this.  Mitche nenapadlo, co na to říct.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresponsibility   responsible   responsible for   restart   restaurant   restitution   restore   restrain