Nainstalujte si:
       

Překlad respiratory


respiratory = dýchací; respirační; dýchat
space respiratory = mrtvý prostor; respirační prostor;

Překlad respiratory z webu:
So did upper respiratory infections.  Stejně tak záněty horních cest dýchacích.
Most of them were respiratory in nature.  Většinu tvořily respirační.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrespite   response   response time   response to   responsibility   responsible   responsible for   restart