Nainstalujte si:
       

Překlad respect


respect = respekt; respektovat (4. p.); vážnost (úcta); úcta; ohled; zřetel; pozdravy; vážit si (mít v úctě); ctít (mít úctu); mít v úctě; dbát (2. p.); brát ohled; přízeň; stránka věci; mít zřetel na; stránka; hledisko; vztah; cenit si (2. p.); mít ohled
feel respect = chovat úctu; cítit úctu; in every respect = v každém ohledu;
in one's respect = podle mínění koho (zřetele);
in some respect = poněkud;
in this respect = po této stránce;
treat with respect = jednat s respektem;

Překlad respect z webu:
Respect where respect is due, if you don't mind.  Dej časovému policistovi, co mu náleží to jest patřičnou úctu.
They respect us.  Respektují nás.
You will respect him!  Budeš ho poslouchat!
Patrick has enormous respect for you.  Patrick si vás velice váží.
We're here because we respect it.  A jsme tady, protože ho dodržujeme.
Since when do you guys respect anyone's privacy?  Od kdy reportéři respektují něčí soukromí?
I happen to have a great respect for witches.  Shodou okolností chovám k čarodějkám velkou a upřímnou úctu.
We will see if there is still respect for law.  Uvidíme, jestli je tu stále úcta k zákonům.
If the price isn't high, how can people respect you?  Kdyby cena nebyla vysoká, jak by vás mohli lidé respektovat?
He was hated, but it was impossible not to respect him.  Všichni ho nenáviděli, ale nebylo možné si ho nevážit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrespects   respirator   respiratory   respite   response   response time   response to   responsibility