Nainstalujte si:
       

Překlad resource


resource = zdroj; rezervní zdroj; východisko; útočiště; možnost; záloha; prostředky; majetek; aktiva; zaměstnání (ve volné chvíli); zdrojový; možnost zábavy; kratochvíle; vynalézavost; vtipnost (vynalézavost); zásoba; zajištění; fondy; pramen; prostředek; kapacita
shared resource = sdílený zdroj; společný zdroj; sdílený prostředek;

Překlad resource z webu:
Someone with resources.  Někdo s prostředky.
If they had certain resources, yes.  Pokud by měli dostatečné prostředky, pak ano.
It's getting a lot of resources.  Bude mít k dispozici maximum zdrojů.
We don't want to waste a natural resource.  Nechci, aby přišly nazmar.
Any more time would be a waste of resources.  Víc času by představovalo mrhání silami.
But what about intellectual diversity - our most necessary resource?  Ale co různorodost in­telektuální - náš nejpotřebnější zdroj?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresources   respect   respects   respirator   respiratory   respite   response   response time