Nainstalujte si:
       

Překlad resort


resort = letovisko; středisko; uchýlit se; rekreace; zdržovat se; útočiště; vyhledávané místo; možnost; pokus; odebrat se; návštěva; docházka; příčina; východisko (z nouze); instance; navštěvovat; být; pomoc; příliv; vyhledávat; lázně; přebývat; docházet (kam)
health resort = lázně (zvláště klimatizační); lázeňské místo (letovisko); léčebna; ozdravovna;
last resort = poslední instance; nejvyšší instance;
mountain resort = horské letovisko; horské lázně;
seaside resort = mořské lázně; přímořské lázně;

Překlad resort z webu:
Could anyone imagine resort weather?  Mohl by sirotčinec vzkvétat v nevinném městě?
Look, boy, violence is the resort of the violent.  Ne, násilí jest prostředkem násilníků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresource   resources   respect   respects   respirator   respiratory   respite   response