Nainstalujte si:
       

Překlad resonator


resonator = rezonátor (výfukový systém); reflexní tlumič hluku (výfukový systém); rezonátor (výfukový systém)
disc resonator = diskový rezonátor; kotoučový rezonátor;
Helmholtz resonator = dutinový rezonátor; Helmholtzův rezonátor;

Překlad resonator z webu:
Oh, go and calibrate the complexity resonator, will you?  Běž a přeměř hodnoty rezonátoru složitosti, ano?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresort   resource   resources   respect   respects   respirator   respiratory   respite