Nainstalujte si:
       

Překlad resolver


resolver = synchronní přenos; rozkladač; rozkládač; řešitel; analyzátor; rozpouštěč; dekodér; resolver (vysílač úhlového otočení); řešící
synchro resolver = rozkládač; selsynový rozkládač; selsynový vysílač úhlového natočení;
resonance   resonator   resort   resource   resources   respect   respects   respirator