Nainstalujte si:
       

Překlad resisting


resisting = vzdorující (3. p.); odolný; odporuje; stálý; odolávání; odporující; trvanlivý; odporování; vzdorování; nepropustný; vzdorující činidlo
light resisting = světlostálý; odolávající světlu;

Překlad resisting z webu:
Health, he said, resisting the urge to ask.  Na zdraví, řekl a potlačil touhu zeptat se, jak to dopadlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresistivity   resistor   resolution   resolver   resonance   resonator   resort   resource