Nainstalujte si:
       

Překlad resistant


resistant = odolný; imunní; vzdorující; stálý (vůči působení); rezistentní; odolávající; únosný; vzdorný; odolný proti (3. p.)
heat resistant = ohnivzdorný; stálý za tepla; odolný proti teplu;

Překlad resistant z webu:
Naturally resistant.  Přirozeně imunní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresisting   resistivity   resistor   resolution   resolver   resonance   resonator   resort