Nainstalujte si:
       

Překlad resistance


resistance = vzdor; překážka; nevodivost; stálost; pevnost; hnutí odporu; odboj; rezistence; odolnost; rezistenční; trvanlivost; elektrický odpor; odolání; odolávání; odbojový; nosnost; opěrná síla; vzepření se; souprava měřicích odporů
abrasion resistance = pevnost v oděru; pevnost v otěru; odolnost proti abrazi; otěruvzdornost;
acceleration resistance = odpor zrychlení; odpor setrvačnosti rotujících částí;
acid resistance = odolnost proti kyselinám; kyselinovzdornost; stálý odpor;

Překlad resistance z webu:
Resistance is useless, diGriz.  Odpor je zbytečný, diGrizi.
The lack of resistance surprised the master chief.  To, že se nevzpouzeli, nadstrážmistra překvapilo.
He put up no resistance to this.  Tomu se nebránil.
Too small a dose, and the resistance is not broken.  Dáte příliš malou dávku, a odpor se nezlomí.
And you are positive there was no resistance offered?  A jste si jist, že nekladl žádný odpor?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresistant   resisting   resistivity   resistor   resolution   resolver   resonance   resonator