Nainstalujte si:
       

Překlad resist


resist = vzdorovat (3. p); bránit se (3. p.); klást odpor (3. p.); odporovat (3. p.); odolávat; protivit se; odolat; postavit se na odpor; vzpírat se; překážet; ubránit se; být v opozici; vzepřít se; vydržet; chránidlo; zdráhat se; odmítat; odříci si (4. p.)
wax resist = krycí lak; ochranný lak;

Překlad resist z webu:
I'd resist a boarding at sea.  Na moři bych se bránil.
You cannot resist me.  Nemůžeš mně vzdorovat.
Tarrance could not resist a smile.  Tarrance se nedokázal ubránit úsměvu.
She was powerless to resist it.  Byla proti tomu zcela bezmocná.
Better not, he said, unable to resist a tiny jab.  Radši ne, odmítl a neodpustil si malinké rýpnutí.
They believed only you had the strength to resist the .  Oni věřili, že jen ty máš sílu odolat té...
It is very likely that the regul will not resist here either;  Je velmi pravděpodobné, že regulové zde nebudou dále klást odpor.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresistance   resistant   resisting   resistivity   resistor   resolution   resolver   resonance