Nainstalujte si:
       

Překlad residence


residence = sídlo (též podniku); bydliště; obydlí; pobyt; byt (bydliště); kolej (studentská)
actual residence = skutečné sídlo; skutečné bydliště;
legal residence = zákonné bydliště; trvalé bydliště; bydliště podle zákona;
permanent residence = trvalé bydliště; trvalý pobyt; stálé bydliště;
secondary residence = rekreační objekt; vila;

Překlad residence z webu:
The residence hallway.  Chodba v obytné části.
Your bag goes to the residence building, but no farther.  Tašku si vezmi do ubytovny, ale dál ne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresidue   residues   resignation   resin   resist   resistance   resistant   resisting