Nainstalujte si:
       

Překlad reset


reset = resetovat; obnovit; seřízený; reset; znovu vsadit; znovu srovnat; přesazení; nulovat (smazat, počítačově); zresetovaný; vsadit znovu; přesadit; přesázet (polygr.); smazat (počítačově); vynulování (vymazání, počítačově); vymazání (počítačově); vymazat
general reset = všeobecné nulování; všeobecný reset; reset s návratem k nastavení výrobcem;
hard reset = tvrdý reset; obvodové vynulování;
hardware reset = tvrdý reset; znovuzavedení OS;
system reset = nastavení počátečního stavu systému;

Překlad reset z webu:
It should have reset itself now.  Dokáže se dát znovu do pořádku.
Yes, it probably would, if you reset the breakers.  Ano, pravděpodobně dalo, kdybyste znovu spustila jis­tiče.
Green foam boiled out of the hole where the reset button had been.  Z otvoru, v němž původně byl nulovací knoflík, vytryskla zelená pěna.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreshaping   residence   residue   residues   resignation   resin   resist   resistance