Nainstalujte si:
       

Překlad reservation


reservation = rezervace; výhrada; rezervační; zatajení; zajištění (místa, pokoje v hotelu); zamluvení; objednání; výminka; zamlčení; zadržení; ponechání si; vyhrazení; omezení; záznam; předržení; objednávka; rezervování; přírodní rezervace; indiánská rezervace
central reservation = střední oddělující pás dálnice; středový předěl;
mental reservation = mentální rezervace; tajná výhrada;

Překlad reservation z webu:
Have you made a reservation already?  Už máš nějakou rezervaci?
How did you ever get a reservation at this late notice?  Jak se ti podařilo takhle narychlo rezervovat místo?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreserve   reserves   reservoir   reset   reshaping   residence   residue   residues