Nainstalujte si:
       

Překlad resentment


resentment = nelibost; odpor (nelibost); zlost; rozmrzelost; zášť; rozladění; vztek; hněv; nedůtklivost; resentiment; rezervace
deep resentment = hluboká nelibost; hluboká zášť;

Překlad resentment z webu:
No envy or resentment there.  Zajac necítil závist ani zášť.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreservation   reserve   reserves   reservoir   reset   reshaping   residence   residue