Nainstalujte si:
       

Překlad resemblance


resemblance = podoba; podobnost; vnější vzhled; podobný; analogie; podobnost mezi
bear resemblance = pravděpodobnost; být podoben;
family resemblance = rodinná podoba; podoba rodiny; rodinná podobnost;

Překlad resemblance z webu:
The resemblance was remarkable.  Ta podoba byla pozor_hodná.
That was where the resemblance ended, however.  Ale tam veškerá podobnost končila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresentment   reservation   reserve   reserves   reservoir   reset   reshaping   residence