Nainstalujte si:
       

Překlad research


research = výzkum; zkoumat; výzkumný; bádat; průzkum; pátrání; bádání; vyšetřovat; prohledání; zkoumání; vědeckovýzkumný; studium; probádat; průzkumný; šetření; provádět průzkum; dělat průzkum; dělat výzkum; provádět výzkum; prohledávání; vyšetřování; prozkoumat
advertising research = propagační průzkum; průzkum účinnosti náboru;
consumer research = průzkum spotřebitelské poptávky; průzkum u spotřebitelů (poptávky); průzkum spotřebitelů; průzkum poptávky;
desk research = sekundární výzkum; průzkum od stolu;

Překlad research z webu:
Research vehicles.  Vozidla určená k vědeckému výzku­mu.
Medical research is the way to go on this.  Lékařský výzkum, tak se na to musí.
How's the research coming?  Jak jde tvůj výzkum?
What kind of research are you doing?  Na čem vlastně pracujete?
A careful search and research revealed nothing.  Opakovaná důkladná prohlídka nepřinesla žádný výsledek.
And it is a perfect research testbed.  A je to perfektní testo­vací materiál.
It happens often enough that attitudes toward research have changed.  Dost často se stává, že se postoje vůči vědě mění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresemblance   resentment   reservation   reserve   reserves   reservoir   reset   reshaping