Nainstalujte si:
       

Překlad rescue


rescue = záchrana (2. p.); záchranný; zachránit (4. p.); znovu se zmocnit; osvobodit; vyrvat; pomoc (k útěku); záchranná akce; dobýt nazpátek; vyprostit; vysvobození; vytrhnout; zachraňovat; sanace; sanovat; násilné osvobození vězně; únos z vězení; osvobození
emergency rescue = rychlá pomoc; záchranka; lékařská pohotovost; search and rescue = pátrání a záchrana;

Překlad rescue z webu:
I'll rescue you.  Vysvobodím vás.
Yes, both rescue people.  Ano, oba záchranáři.
Someone will come and rescue you;  Někdo přijde a zachrání tě:
We're setting up a special rescue service.  Zřizujeme speciální záchranářskou službu.
Aren't we going to try to rescue her?  To ji nepoletíme vysvobodit?
She heaved herself up and went to rescue the paper.  Pomalu se zvedla a šla zachránit noviny.
But should we not get on with our rescue operation?  Ale neměli bychom pokračovat v záchranné operaci?
The wreck will of course be inspected by our rescue craft.  Samozřejmě, že naše posádka záchranářů vrak prohlédne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresearch   resemblance   resentment   reservation   reserve   reserves   reservoir   reset