Nainstalujte si:
       

Překlad requisition


requisition = pohledávka; žádost (písemná, oficiální); žádanka; rekvizice (zabrání, zabavení); požadavek; vyzvání; vymáhání; zabavení (zabrání); dožadovat se; zabavit (zabrat); rekvírovat (zabrat, zabavit); nárokovat; výzva; poptávka; výdejka; zabrání; vyžadovat
material requisition = výdejka materiálu; žádanka na materiál; materiálová žádanka;

Překlad requisition z webu:
I thought requisitions from the archives were privileged information.  Domníval jsem se, že údaje z archívu jsou důvěrné informace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrescue   research   resemblance   resentment   reservation   reserve   reserves   reservoir