Nainstalujte si:
       

Překlad requirements


requirements = požadavky; potřeba; potřeby; požadující
admission requirements = podmínky; podmínky pro přijetí;
budgetary requirements = finanční požadavky rozpočtu; požadavky na rozpočet;
general requirements = všeobecná ustanovení; všeobecné požadavky; dosud nesplněné požadavky; požadavek síly;

Překlad requirements z webu:
They cannot fathom our requirements, sir!  Nejsou schopni posoudit, co potřebujeme, pane!
They have the same basic requirements.  Mají stejné základní požadavky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrequisition   rescue   research   resemblance   resentment   reservation   reserve   reserves