Nainstalujte si:
       

Překlad required


required = požadoval; požadovaný; potřebný; nutný; povinný; žádoucí; nezbytný; požadovaný zákonem
if required = v případě nutnosti; je-li nutné; na požádání;

Překlad required z webu:
SOSUS required more finesse.  SOSUS vyžadoval trochu víc jemnosti.
It merely required no character.  Stačí nemít charakter.
Discovering it had required thirtytwo days.  Trvalo jim dvaatřicet dní, než ho objevili.
Weapons will not be required here.  Tady nebudete své zbraně potřebovat.
Was a sign of veneration required of her?  Vyžaduje se od ní projev úcty?
FeydRautha dipped his head with the required courtesy.  FeydRautha sklonil hlavu, jak to vyžadovala zdvořilost.
Each had been filled out in the required manner and signed.  Každá z nich byla vyplněna požadovaným způsobem a podepsána.
Okay - do you understand that you are not required to say anything?  No - je vám jasné, že po vás nežádáme, abyste něco říkal?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrequirement   requirements   requisition   rescue   research   resemblance   resentment   reservation