Nainstalujte si:
       

Překlad require


require = vyžadovat (4. p.); požadovat (4. p.); chtít; vyžádat si; žádat (4. p.); být zapotřebí; potřebovat (jako nutnost); vyžádat; požádat; nutně potřebovat; přát si (4. p.); žádat si; klást požadavek; nařídit; je třeba; vyžadovat odborný posudek
does not require = nevyžaduje;

Překlad require z webu:
Others require taking.  Ostatní vyžadují průzkum.
I only require one.  Mně jeden stačí.
What did he require of you?  Co od tebe žádal?
The general did not require an answer.  Každý se ponořil do vlastních úvah.
This sort of case didn't require that much talent.  Takový případ jako tenhle zase tolik talentu nevyžadoval.
It is only shallow people who require years to get rid of an emotion.  Jen mělcí lidé potřebují řadu let, aby se dostali z nějakého citu.
You'll be perfectly safe, but it will require nerve.  Je to naprosto bezpečné, ale bude to vyžadovat pevné nervy.
They stopped just short of something overt that would require notice.  Amm-m-m-m-ehm-m-m-m, zabručel hrabě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrequired   requirement   requirements   requisition   rescue   research   resemblance   resentment