Nainstalujte si:
       

Překlad requested


requested = požadoval; požadovaný; žádaný; žádal; žádali; vyžadoval; žadatel; zákonem požadováno


Překlad requested z webu:
Who requested tonight's meeting?  Kdo vaši schůzku navrhl?
The abbé requested it.  Požádal mě o to abbé.
With the small talk over, he requested the information he wanted.  Myslím, že bych to mohl udělat, řekl přítel poněkud s pochybami.
The disturbing thing was that he'd been requested by name.  Bylo znepokojující, že byl osloven jménem.
He'd called in via his satellite link and requested extraction.  Zavolal přes družici a požádal o evakuaci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrequested by law   require   required   requirement   requirements   requisition   rescue   research