Nainstalujte si:
       

Překlad reputation


reputation = reputace (pověst); pověst; vážnost; renomé; dobré jméno; všeobecné mínění; úcta; jméno (reputace); prestiž; pověstný; dobrá pověst; autorita; vážnost
general reputation = obecná pověst; všeobecná pověst;
good reputation = dobrá pověst; dobrá reputace;
international reputation = mezinárodní pověst; mezinárodní reputace;
professional reputation = profesionální reputace; profesionální pověst;

Překlad reputation z webu:
His reputation was, he knew, widespread among the regulars:  Jeho reputace mezi rodovými vojáky byla, jak věděl, velká:
I'll stake my reputation on it.  Na to vsadím svoji pověst.
I will stake my reputation on it.  Vsadím na to svou pověst.
I am concerned with the reputation of my bank.  Jde o reputaci naší banky.
How nice to know that my reputation goes before me.  To rád slyším, že má pověst je ještě rychlejší než já.
But there were clients involved, and a reputation to protect.  Ale byli tu klienti a bylo třeba chránit reputaci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrequest   requested   requested by law   require   required   requirement   requirements   requisition