Nainstalujte si:
       

Překlad repulse


repulse = odrazit; zahnat; odmítnutí; odražení; odpor; odmrštit; zahnání (odpůrce); zmařit; odbýt; odmítnout; postavit se; odpuzování; odpuzovat; vyvrácení; odpuzení; odražený
suffer a repulse = dostat košem (být odmítnut); meet with a repulse = být odmítnut;

Překlad repulse z webu:
That's what repulsed me.  To mě znechutilo.
They were demons and he had repulsed them.  Byli to démoni a on je zapudil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreputation   request   requested   requested by law   require   required   requirement   requirements