Nainstalujte si:
       

Překlad reproach


reproach = vytýkat; výtka; vyčítat; předhazovat; výčitka; hana; kárat; důtka (výtka); hanba; potupa; vyčíst; pohana; kárat pro
beyond reproach = povznesený nad výtky; bezvadný;
without reproach = bezúhonný (bez důtky); bez hany; term of reproach = hanlivé slovo;

Překlad reproach z webu:
Jules knew it was not meant as a reproach but as a warning.  Jules věděl, že to nemyslel jako výčitku, nýbrž jako varování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreproduction   repulse   reputation   request   requested   requested by law   require   required