Nainstalujte si:
       

Překlad reprisal


reprisal = odveta; odvetné opatření; náhrada; odškodnění; kompenzace; represálie (odveta); odplata; oplátka; represálie
letter of marque and reprisal = zmocnění k zajmutí lodi;
letters of marque and reprisal = jímací právo;

Překlad reprisal z webu:
There might be reprisals, he added ominously.  Mohlo by se to obrátit proti tobě, dodal zlověstně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreprisals   reproach   reproduction   repulse   reputation   request   requested   requested by law