Nainstalujte si:
       

Překlad representative


representative = představitel; zástupce; zastupující; představující; znázorňující; ztělesňující; vzor; reprezentativní; typický; typ; reprezentant; zastupitelský; představitelka; správce; pověřenec; zplnomocněnec; obchodní zástupce; zástupný; agent; charakteristický
accredited representative = zmocněný zástupce; akreditovaný zástupce;
client's representative = hlavní stavbyvedoucí; vedoucí projektu;
legal representative = zákonný zástupce; zplnomocněnec; vykonavatel poslední vůle; právní zástupce;

Překlad representative z webu:
Each representative to the conference had been allowed one aide.  Každý účastník porady směl přivést jednoho pobočníka.
I have our ship's medical representative aboard and some other men.  Mám na palubě lékařský personál naší lodi a pár dalších lidí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreprint   reprisal   reprisals   reproach   reproduction   repulse   reputation   request