Nainstalujte si:
       

Překlad representation


representation = reprezentace; představení; vylíčení; zastupování; zpodobení; znázornění; zastoupení; zastupitelství; ohrazení (protest); protest; vypodobnění; vyjádření; zpodobnění; podoba; představa; znak; značka; znamení; rozklad; zobrazení; údaje; vysvětlení; výklad
false representation = falešný údaj; falešné údaje; klamná prezentace; nevěrné zastupování; podvod; klam;
graphic representation = grafické znázornění; grafické zobrazení;
graphical representation = grafické zobrazení; grafické znázornění;

Překlad representation z webu:
He reached into the skeletal representation and pointed.  Sáhl do rentgenového obrazu a ukázal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrepresentative   reprint   reprisal   reprisals   reproach   reproduction   repulse   reputation