Nainstalujte si:
       

Překlad reports


reports = zprávy; podává zprávu; skládání důvěry
law reports = sbírka rozhodnutí; soudní protokoly; sbírky precedenčních rozhodnutí;
press reports = informace z tisku; zprávy z tisku;
submit reports = předkládat zprávy; předložit zprávy;

Překlad reports z webu:
Reports are coming in, he said.  Přicházejí zprávy, zněla odpověď.
The reports appalled him.  Zprávy ho vyděsily.
The first reports were garbled.  První informace byly popletené.
I read the reports all the time.  Celou dobu čtu hlášení.
She didn't give the reports close scrutiny.  Nevěnovala zprávám pozornost.
We get copies of his reports too.  Máme kopie jeho zpráv.
And you certainly must've understood my reports from our agents.  A vy jste určitě rozuměl mým zprávám od našich agentů.
I would not like to trust our reports to the mails.  Nerad bych svěřoval naše zprávy poště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrepose   representation   representative   reprint   reprisal   reprisals   reproach   reproduction