Nainstalujte si:
       

Překlad reporter


reporter = zpravodaj; reportér (zpravodaj); hlasatel; komentátor; referent; oznamovatel; soudní zapisovatel; sbírka soudních rozhodnutí; zapisovatel; zpravodajský; novinář; dopisovatel; reportérka; zpravodajství (2. p.)
court reporter = soudní stenograf; soudní zapisovatel;

Překlad reporter z webu:
A reporter probably.  Opět ten hluk.
The court reporter was frozen.  Soudní zapisovatelka strnula.
Are you a reporter or something?  Jste novinářka, nebo co?
What kind of a reporter was he?  Co je to vlastně za reportéra?
What on earth could the reporter have meant?  Co tím proboha televizní reportér myslel?
I know for a fact that one reporter saw it.  Vím docela určitě, že jeden novinář to viděl.
Dolarhyde wanted to see the tiger, but the reporter was in the way.  Dolarhyde chtěl tygra vidět, ale před kamerou stál reportér.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreporting   reports   repose   representation   representative   reprint   reprisal   reprisals