Nainstalujte si:
       

Překlad reported


reported = ohlásil; ohlášený; oznámený; udávali; hlášen; hlášený; vykazovaný jako
it is reported = je hlášeno;

Překlad reported z webu:
Kynes reported it.  Kynes je oznámil.
All posts reported quiet.  Všechny hlídky hlásily klid.
The storm front's reported to be big.  Hlásili, že nástup bouře bude silný.
Low temperature was 47°, reported at 4:  Nejnižší noční teplota 8°C, hlášena v 4:
I would have waited and reported it.  Byl bych vyčkal a ohlásil to.
The busiest year - 1996 - he'd reported $16,300.  Nejrušnější rok - 1996 - mu vynesl 16 300 $.
It gained him an ovation and was widely reported internationally.  Dostalo se mu ova­cí a široké mezinárodní reputace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreporter   reporting   reports   repose   representation   representative   reprint   reprisal