Nainstalujte si:
       

Překlad report


report = zpráva; oznámit (též oficiálně); podat zprávu; ohlásit; být zpravodajem; podat hlášení; zápis; záznam; příspěvek; referát; posudek; vysvědčení (školní); podat zprávu o; hlásit (podat zprávu); referovat (oznámit); rozšířit (pověst); přednést; střelit
accident report = zápis o nehodě; hlášení o nehodě;
annual report = výroční zpráva (akciové společnosti); ročenka;
appraisal report = odhadní zpráva; odhadní listina;
audit report = revizní zpráva; kontrolní zpráva; zpráva o kontrole; popis případu;

Překlad report z webu:
Report for orders.  Hlaste se na základně.
You report to me.  Jste odpovědný mně.
By hand, report 3/1963.  Stálo tam:
How did the report go?  Tak jak zpráva?
Oh, you got the report already?  Och, vy jste už dostali zprávu?
Will the officer in charge report to you?  Bude vám důstojník ve službě podávat hlášení?
We acquired a copy of your report this morning.  Získali jsme kopii tvé zprávy dnes ráno.
Nor did either of the exploring parties report anything unusual.  Ani průzkumné skupiny nehlásili nic neobvyklého.
If he so much as looks at you, report it immediately.  Pokud vás znovu vyhledá, ihned nám to ohlaste.
When do you have to send them the survey report and analysis?  Kdy jim musíte poslat ty zprávy a analýzy?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreported   reporter   reporting   reports   repose   representation   representative   reprint