Nainstalujte si:
       

Překlad reply


reply = odpověď; odpovědět; odvětit (odpovědět); namítat; opáčit (odpovědět); odepsat; reagovat; ohlas; odpovědní; replika; odpovídací; zpáteční; odporovat; odpovídat; přihlásit se; odpovědět na
prompt reply = rychlá odpověď; okamžitá odpověď;
tart reply = ostrá odpověď (kousavá); kousavá odpověď; deliver a reply = podat odpověď;
right of reply = právo reakce;

Překlad reply z webu:
Reply by name.  Odpovězte jménem.
No reply yet, m'Lord.  Dosud nic, můj pane.
Say again, reply by name.  Opakuji, odpovězte jménem.
Mason did not reply at once.  Mason hned neodpověděl.
She said nothing in reply to this.  Na to nenašla odpověď.
Brutha felt that a specific reply was expected.  Bruta cítil, jaká odpověď se od něj čeká.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreport   reported   reporter   reporting   reports   repose   representation   representative