Nainstalujte si:
       

Překlad replacement


replacement = nahrazení; přeložení; výměna (vadné součásti); vystřídání; vytlačení; vrácení; splacení; znovudosazení; nahrazování; protéza; vracení; uložení; záměna; náhrada (vadné součásti); substituce; splacení dluhu; náhradní; reprodukce investic; náhradník
radius replacement = náhrada vřetenní kosti; protéza vřetenní kosti;
value replacement = reprodukční hodnota; reprodukční cena;

Překlad replacement z webu:
The replacement sentries were ready.  Muži určení pro střídání byli připraveni.
How about the two replacement crew?  Jak to bude s náhradou posádky?
I'm a bit stuck for a replacement at the moment.  V tomto okamžiku mám problémy s jeho náhradou.
Seems the radar was overdue for some part replacement or other.  Vypadá to, že prošel termín pro výměnu nějaké součástky nebo co.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreply   report   reported   reporter   reporting   reports   repose   representation