Nainstalujte si:
       

Překlad repellent


repellent = odpudivý; odpuzující prostředek; odpuzující; repelent; odpuzovací prostředky; vodoodpudivý; odpudivý prostředek; hnané kolo
bug repellent = repelent proti hmyzu; prostředek odpuzující hmyz;

Překlad repellent z webu:
I had had more than enough of their repellent company.  Už jsem měl plné zuby jejich odpudivé společnosti.
But the more she researched the project, the more repellent it became.  Ale čím víc se projektem zabývala, tím víc ji odpuzoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreperforator   repertory   replacement   reply   report   reported   reporter   reporting