Nainstalujte si:
       

Překlad repairs


repairs = opravy; údržba; stavební opravy; opravářské práce; spravovačky; znovu vytapetovat
execute repairs = opravit; provést opravy;
expensive repairs = drahá oprava; nákladná oprava;
running repairs = běžná údržba; běžné opravy;

Překlad repairs z webu:
Does repairs for samurai.  Dělá opravy pro samuraje.
I need to careen my ship and make repairs we can pay for everything.  Naše loď po­třebuje opravit a vyčistit...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreparation   repartition   repayment   repeal   repeater   repellent   reperforator   repertory