Nainstalujte si:
       

Překlad repair shop


repair shop = opravářská dílna; správkárna; údržbářská dílna; opravárenská dílna; opravna; dílenský automobil
body repair shop = dílna na opravu karoserií; opravna karoserií;
car repair shop = autodílna; autoopravna;
mobile repair shop = pojízdná dílna; dílenský automobil;
motor repair shop = autoopravna; autodílna;
motor-car repair shop = autoopravna;
repairs   reparation   repartition   repayment   repeal   repeater   repellent   reperforator