Nainstalujte si:
       

Překlad reorganization


reorganization = reorganizace (přebudování); přebudování; přetváření; přeskupení; nová úprava; opětovné uspořádání; nové uspořádání; reorganizační; přestavba; znovuzřízení; reorganizovat (přebudovat)
undergo reorganization = být reorganizován; podstoupit reorganizaci;
repair   repair service   repair shop   repairs   reparation   repartition   repayment   repeal