Nainstalujte si:
       

Překlad rental


rental = nájemné; půjčovna; nájemní; nájem; soupis nájemného; pachtovné; pachtovní; týkající se nájemného; poplatek; nájemní poplatek; činžovní; půjčovné; půjčování; výnos z pachtovného; poplatek za pronájem zboží; nájemný dům
car rental = autopůjčovna; půjčovna vozů; půjčování vozů;

Překlad rental z webu:
A rental truck, perhaps.  Třeba je najměte.
It had rental plates.  Byl to vůz z půjčovny.
Just a small rental truck.  Určitě, ale já se s vámi spojím dřív.
What happened to the rental car?  Co se stalo s půjčeným autem?
I saved it for the rental car.  Schoval jsem si ji na půjčení auta.
Then he says they'll go get me a rental car for the meantime.  Potom ale řekl, že mi ho prozatím pronajmou.
I've spent ten thousand on airfare, hotels, luggage and rental cars.  Utratila jsem deset tisíc za letenky, hotely, kufry, najatá auta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreorganization   repair   repair service   repair shop   repairs   reparation   repartition   repayment