Nainstalujte si:
       

Překlad rendering


rendering = převod; překlad (z angličtiny ap.); zobrazovací (rychlost); přetvoření; ztvárnění; omítání; umělecké ztvárnění; interpretace; vyřazení; zpodobení; vyobrazení; reprodukce (obrazu); předvedení; provedení; základní omítka; přepočet souřadnic; tavení
external rendering = omítka vnější; vnější omítka;
renewal   rental   reorganization   repair   repair service   repair shop   repairs   reparation