Nainstalujte si:
       

Překlad remote


remote = vzdálený (místně i časově); velice slabý; zdrženlivý; nepřístupný; odlehlý; daleký; zapadlý (vesnice ap.); dávný; dálkový; šerý; na dálku; místně vzdálený; druhotný; zastrčený; dislokovaný; nepatrný; druhotná příčina


Překlad remote z webu:
Remote and glorious.  Nedostupná a dokonalá.
There's no remote beeper on her answering machine.  Záznamník k telefonu nemá žádné dálkové signalizační zařízení.
It was very remote and quiet.  Místo bylo odlehlé a tiché.
But we'd need a remote mechanism.  Ale bude potřeba dálkovej ovladač.
I glanced down at the remote control.  Pohlédl jsem na dálkové ovládání.
A couple of kids found the body in a remote area.  Dvojice kluků našla tělo na opuštěném místě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremote control   removal   remover   removing   remuneration   rendered   rendering   renewal