Nainstalujte si:
       

Překlad remote control


remote control = dálkové ovládání; řízení na dálku; dálkově řízený; dálkové řízení; dálková regulace; dálková kontrola; dálkově ovládat; dálkově řídit; vzdálené řízení; vzdálené ovládání; panel pro dálkové ovládání
automatic remote control = dálkové automatické řízení; automatické dálkové řízení;
electric remote control = dálkové elektrické ovládání; elektrické dálkové řízení (ovládání);

Překlad remote control z webu:
He touched the remote control for lights.  Dotkl se vypínače pro dálkové ovládání světla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremoval   remover   removing   remuneration   rendered   rendering   renewal   rental